Outsourca IT-avdelningen

Många företag väljer att lägga ut driften av hårdvara och mjukvara på externa företag som har specialiserat sig på att hantera företags servermiljöer

Covid-19 och smartphones

För att hitta den senaste gången världen drabbades av en pandemi förutom Covid-19 får vi leta oss tillbaka till år 2009. Pandemier av det slag…

Vad innebär 5G?

Under 2020 kommer nästa generations mobilnät, 5G, börja introduceras på bred front. Redan nu talas det om att den nya tekniken kommer revolutionera hur vi…

Vad är IT

IT är en förkortning av Informationsteknik vilket är ett begrepp för utvecklingen av kommunikation genom olika databaserade nätverk. Redan under börja