Söka lån på internet

Tiden då vi går till det fysiska bankkontoret för att söka lån är mer eller mindre förbi. Idag går det att göra låneansökningar hos nästan…

IT inom bankvärlden

Inom bankvärlden har bankerna lagt ned enorma resurser på att skaffa effektiva IT-system för att hantera bankernas alla transaktioner, både nationellt

Outsourca IT-avdelningen

Många företag väljer att lägga ut driften av hårdvara och mjukvara på externa företag som har specialiserat sig på att hantera företags servermiljöer