Vad innebär 5G?

Under 2020 kommer nästa generations mobilnät, 5G, börja introduceras på bred front. Redan nu talas det om att den nya tekniken kommer revolutionera hur vi…

Vad är IT

IT är en förkortning av Informationsteknik vilket är ett begrepp för utvecklingen av kommunikation genom olika databaserade nätverk. Redan under börja

IT för finanstjänster

En av de branscher som haft möjlighet att utnyttja hela Internets potential är finansbranschen som tack vare Internet nu når ut till en än större grup