Försäljning på Internet

Internet är en av de bästa säljkanalerna idag och faktum är att många butikskedjor hade fått lägga ned verksamheten om de inte hade börjat sälja sina produkter på nätet. För företag som säljer produkter eller varor kan Internet bidra till att öka företagets försäljning då företaget kan nå ut till kunder som inte har en butik i närheten. Idag står många butikers internetförsäljning för en betydande del av omsättningen samtidigt som kostnaderna för administration och personal är betydligt lägre.

Att börja sälja på Internet

För att börja sälja på Internet krävs det att det finns en bra IT-strategi så att företaget har IT-system som klarar av att hantera försäljning online. Det behövs IT-system som e-butik, leveranssystem, betaltjänster, faktureringssystem, kundsystem och produktsystem. Samtliga dessa IT-system är integrerade med varandra och det krävs minimalt med administration vid varje försäljning.

Om företaget väljer ett stort e-handelssystem finns redan alla funktioner och register som behövs i systemet. Det finns färdiga anslutningar till kreditupplysningsföretag, i samband med fakturaförsäljning, och färdiga anslutningar till betaltjänster som bland annat kortbetalningar och fakturatjänster. Till detta system behöver endast registrering av produkter och priser göras, vilket också kan importeras från andra system eller filer.

Kunddata anger kunderna själva då de registrerar sig för att handla. Kunderna skapar också ett leveransunderlag i samband med att de plockar ihop varor i sin korg. Vid kontantbetalning anger kunden sina betaluppgifter och pengarna dras direkt från kundens konto. Det innebär att företaget endast behöver plocka ihop de produkter som kunden har köpt, förpacka dessa i kartonger och sedan skicka iväg kartongerna med posten. All transaktionsdata finns sedan registrerad för försäljningssystemet och bokföringen.

Vinsterna med att sälja på nätet

Vinsterna med att sälja företagets produkter på Internet är många. På Internet når du ut till kunder som normalt inte handlar i butiker eller som inte har någon butik i närheten. Det innebär att företaget kan sälja produkter över hela Sverige och egentligen över hela världen. Det gör det möjligt för företaget att kunna öka sin omsättning till relativt låga omkostnader samtidigt som företaget också får en effektiv administration. Samtidigt får företaget även underlag för skatteredovisningen, vilket kan skilja lite beroende på hur man levererar sina produkter och om man säljer i flera länder.

Det finns många företag som säljer produkter utan att ha lager. Det innebär att varorna beställs automatiskt från leverantörerna i samband med att en kund lägger en beställning. Därefter skickas produkterna antingen direkt till kunden från leverantören eller till företaget som packar om produkterna och sedan skickar dessa till kunden.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *