IT inom bankvärlden

Inom bankvärlden har bankerna lagt ned enorma resurser på att skaffa effektiva IT-system för att hantera bankernas alla transaktioner, både nationellt

IT för finanstjänster

En av de branscher som haft möjlighet att utnyttja hela Internets potential är finansbranschen som tack vare Internet nu når ut till en än större grup