Outsourca IT-avdelningen

Många företag väljer att lägga ut driften av hårdvara och mjukvara på externa företag som har specialiserat sig på att hantera företags servermiljöer och de IT-system som företaget har. Det innebär att företaget själv inte behöver tänka på drift, bandbredd, service och uppdateringar av både hårdvara och mjukvara utan istället betalar företaget en fast summa varje år för att få detta gjort.

Det kan också vara skönt att veta att det är specialister som hanterar systemen i samband med avbrott så att systemen snabbt kan komma upp på nätet igen. Dessutom behöver företaget inte heller tänka på säkerheten utan det hanterar det bolag som ansvarar för driften.

Flera fördelar med att outsourca

En av fördelarna med att outsourca företagets IT är att företaget inte behöver anställa en egen IT-avdelning. Det räcker med att det finns en IT-ansvarig på företaget som ser till att företagets IT-strategi följs och som också hanterar upphandlingar kring IT. Det är också många myndigheter som outsourcar sin IT-miljö, på både gott och ont.

Att lägga ut hela IT-driften på ett externt företag blir billigare än att hantera driften själv. Dessutom slipper företaget oväntade kostnader i samband med driftsstopp och vid hårdvarufel då detta ingår i avtalet.