Vad innebär 5G?

Under 2020 kommer nästa generations mobilnät, 5G, börja introduceras på bred front. Redan nu talas det om att den nya tekniken kommer revolutionera hur vi kommunicerar med varandra. Det är stora ord, så vad är grejen med 5G?

[IMAGE=flfq3we5YQi9.jpg]

Du kan öka dina kunskaper om hur man är en bra ledare i den än mer uppkopplade värld vi strax lever i med en utbildning från Kompetensexpress. De ger distanskurser inom kommunikation och ledarskap med fokus på att det du lär dig ska vara till konkret nytta i ditt yrkesliv. De har kurser inom allt från hur du ska hantera svåra personalsamtal till målstyrning. Ta del av ett effektivt och flexibelt sätt att lära nytt, E-learning är vägen till kompetensen du behöver för att komma vidare i karriären.

[IMAGE=ctO1ANblpdz8.jpg]

Högre hastigheter och mindre ‘latency’

Den mest uppenbara skillnaden mellan 4- och 5G är hastigheten. När nätverket för 5G-kommunikation byggts ut fullständigt spår man att du kommer att kunna surfa i hastigheter mellan 10-20 gigabit per sekund på mobiltelefonen. I praktiken kommer nog hastigheterna till en början vara lägre än så. Istället är det en annan förbättring som kommer märkas tydligare, åtminstone inledningsvis.

‘Latency’ översätts som fördröjning och syftar på tiden det tar exempelvis för din mobiltelefon att ladda en hemsida. Med 5G kommer fördröjningarna bli mycket kortare, och det är förmodligen den förändring som kommer att märkas tydligast till en början.

‘Internet of things’

Internet of things är en term som syftar på olika typer av vardagsföremål som på något sätt är uppkopplade mot internet. I en framtid med 5G-teknik kan detta innefatta allt från diskmaskiner till belysning och brödrostar. Med 5G kommer kapaciteten för antal enheter som kan vara uppkopplade att dubblas många gånger om. Exakt vad det här kommer innebära återstår att se, men det kan mycket väl bli så att vi inom 20 år lever i en värld som är väldigt annorlunda än idag.

Nackdelar med 5G

Sett från användarens håll finns det inte några direkta nackdelar med 5G. Det finns vissa farhågor om att strålningen kan vara skadlig för människor. Ett potentiellt problem som till viss del förvärras av att 5G kräver fler mobilmaster än 4G. Att fler master behövs uppvägs i någon mån av att masterna inte behöver vara lika stora.

Framtiden?

5G förutspås spela stor roll för utvecklingen av framtidens teknik. Däribland finns självkörande bilar som kommer få tillgång till större mängder data snabbare. En annan teknik som kommer få bättre förutsättningar är så kallad ‘augmented reality’. Det talades en del om augmented reality för några år sedan då Google presenterade en prototyp för glasögon som använde sig av tekniken. Det hände dock inte så mycket mer med det men snart kan de tekniska förutsättningarna finnas där.