Vikten av att använda sig av ett bra webbhotell

Idag har de flesta företag en webbplats där företaget presenterar sin verksamhet och de varor eller tjänster som företaget erbjuder. Webbplatsen är företagets ansikte utåt på Internet. Det är därför viktigt att webbplatsen är professionellt utformad, och anpassad till besökarna så att dessa får en angenäm upplevelse när de besöker webbplatsen.

Det ska vara enkelt för besökarna att få information om företaget och dess produkter eller tjänster via webbplatsen. Driver företaget försäljning direkt från webbplatsen ska det dessutom vara enkelt att köpa produkterna eller tjänsterna direkt från företagets webbshop.

Viktigt med attraktiv layout – och att webbplatsen är snabb

Webbplatsen bör även ha en attraktiv layout samtidigt som webbplatsen ska vara kodad på ett sätt som innebär att den anpassar sig till besökarens webbläsare, det vill säga webbplatsen ska vara “responsiv”. Detta innebär att webbplatsen ska ha en snygg och funktionell layout oavsett om besökaren använder sig av en stationär dator med en 22-tums skärm eller en smartphone.

Vad som även är viktigt är att webbplatsen ska vara snabb, besökaren ska inte behöva vänta allt för länge på att webbplatsen ska ladda i webbläsaren. Avgörande för hur snabbt en webbplats laddar är den webbserver och det webbhotell som hanterar webbservern. Det gäller därför att man är mycket noggrann i sitt val av webbhotell.

Utgå från dina behov när du väljer webbhotell

Det kan vara en komplicerad uppgift att hitta webbhotell som uppfyller de krav som företag bör ställa på ett webbhotell. Förutom att webbplatsen ska vara snabb är det även viktigt att webbhotellet har en hög driftsäkerhet.

Med hög driftsäkerhet avses att webbplatsen alltid ska vara tillgänglig, den ska inte vara otillgänglig på grund av att webbhotellet har till exempel tekniska problem med webbservern. Ett grundläggande krav på ett webbhotell är att det ska ha en garanterad upptid på minst 99,99 %. Detta är ett krav som de flesta moderna och större webbhotell klarar av.

En annan viktig faktor vid valet av webbhotell är tillgången till bra support. För ett företag är det helt nödvändigt att ha tillgång till en skicklig support som dessutom är tillgänglig under veckans samtliga dagar, och helst även under de flesta av dygnets timmar.