Säker IT-hantering

För företag, myndigheter och organisationer hanteras massor av företagshemligheter genom IT-systemen. Bland annat information om försäljning, anställda, löner, bokföring, strategier och andra viktiga dokument. Denna information behöver skyddas till varje pris då det kan innebära en katastrof om det uppstår en förlust av information.

Information i IT-system behöver vara anslutna till säkra backupstationer där backuper förvaras både på kontoret men också utanför kontoret. Det går att hyra lagringskapacitet hos IT-företag där företaget också kan förvara backuper. Med löpande backuper är företaget inte lika sårbart vid dataförluster, oavsett orsak till förlusten.

Säkerhetsstrategi

Företaget behöver också ha en säkerhetsstrategi som innebär att all information i IT-systemen skyddas från obehöriga. Genom att använda sig av behörighetssystem så att endast de personer som arbetar med informationen har rätt till att läsa den kan inte andra medarbetare på företaget komma åt den. Det gäller också att det finns krav på säkra lösenord så att ingen kan lista ut andras lösenord. Då riskerar inte företaget att någon medarbetare, medvetet eller omedvetet råkar radera information eller att de delar informationen med utomstående.

IT-systemen behöver också skyddas av brandväggar så att inte utomstående kan hacka sig in i företagets IT-system. Dessutom bör all information skickas krypterad över Internet för att göra det omöjligt för obehöriga att läsa.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *