Utveckla webbplatser i WordPress

De flesta som arbetar med utveckling av webbplatser har vid något tillfälle arbetat, eller i vart fall stiftat bekantskap, med webbpubliceringsverktyget WordPress. Detta är inte särskilt anmärkningsvärt, snarare tvärtom, då man räknar med att nästan 40 procent av världens webbplatser idag drivs med hjälp av WordPress. Det är dessutom något som används såväl av stor som liten. WordPress hjälper både den lokala fotbollsklubben och New York Times att föra ut sina budskap på internet och kommunicera med sina besökare.

Fördelarna med WordPress

Det finns många fördelar med att använda sig av WordPress som webbpubliceringsverktyg. En av de främsta fördelarna är att WordPress är “open source”. Det innebär att källkoden är öppen och gratis och vem som helst kan använda sig av den. Detta har lett till att det idag finns ett oerhört starkt “community” kring WordPress och ett närmast oändligt utbud av olika teman och tilläggsprogram. Dessa teman och tilläggsprogram gör det möjligt även för personer som inte är utbildade IT-tekniker att skapa väl fungerande och professionella webbplatser.

Många av de fullt fungerande webbplatser som idag finns runtom på internet har skapats av mer eller mindre glada amatörer. Och i många fall är det lyckade skapelser som fyller sin funktion mycket väl. WordPress är ett mycket användarvänligt system, både för amatören och den professionella webbutvecklaren, vilket är en del av förklaringen till dess popularitet.

Egen webbutveckling i WordPress

Även om det är möjligt för i princip vem som helst att skapa en webbplats med hjälp av WordPress ska detta självfallet inte jämföras med vad en professionell WordPress-utvecklare kan göra. Det är två helt skilda världar. Har du ambitioner med din webbplats, och inte själv har den kompetens som krävs, bör du anlita en professionell webbutvecklare som kan utföra utvecklingsarbetet. En riktigt skicklig webbutvecklare kan göra under med din webbplats och skapa alla de tekniska funktioner som du vill ska finnas på webbplatsen.

E-handel med WordPress

Avser du att bedriva e-handel är WordPress ett ypperligt val även i den situationen. Genom att installera WooCommerce, som är ett tilläggsprogram vilket utvecklas av WordPress, kan du skapa en professionell e-handelsplats med i princip obegränsad kapacitet. Med hjälp av olika tilläggsprogram kan du installera de flesta funktioner som du kan tänkas behöva.

Vill du ha särskilda funktioner, eller verkligen sätta din egen prägel på e-handelsplatsen, kan du anlita en WordPress-utvecklare med särskild kompetens vad avser WooCommerce. Med hjälp av en sådan utvecklare blir din e-handelsplats precis som du vill ha den. Det finns egentligen inte några begränsningar för vad du kan åstadkomma när du parar ihop WordPress och WooCommerce med en skicklig utvecklare.

Framtiden för WordPress

WordPress är utan tvekan det dominerande webbpubliceringsverktyget, och lär så förbli under lång tid framöver. Vill du vara säker på att du använder dig av ett webbpubliceringsverktyg som kommer att vara relevant även i framtiden bör du välja WordPress. Då kan du även utgå från att det alltid kommer att finnas professionella utvecklare som du kan anlita för att förverkliga dina visioner.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *