Webbyråer i IT-branschen

Webbyråer är en form av reklambyråer, där verksamheten går ut på att skapa god kommunikation via digitala kanaler. Webbföretaget kan vara produktionsorienterat och arbeta som underkonsult till en annan reklambyrå, eller erbjuda helhetsleverans med strategisk planering. Byråerna arbetar oftast i projektform, med en mängd olika yrkesgrupper som är anställda på företaget.

En känd webbyrå är Wasabiweb, som hjälper kunderna att öka försäljningen och deras digitala närvaro. De designar sina webbproduktioner baserat på olika besöksmålgrupper, med skickliga webbutvecklare och UX-designers som tar fram webb anpassat material till besökarna. När hemsidan lanserats hjälper Wasabiweb kunderna att sprida den nya hemvisten online och att generera trafik så att företaget får nya kundgrupper.

Tidiga webbyråer

Sverige var tidigt ute med att dra nytta av fördelarna med internet, och de första svenska webbyråerna började dyka upp år 1996. Året efter besökte SVT-programmet Sajber den första webbyrån där nördiga killar och tjejer satt och programmerade i lokaler med högteknologisk utrustning. Med tiden dök allt fler IT-konsulter och webbyråer upp på marknaden, och tjänade stora pengar när fler och fler företag ville ha en närvaro på internet. Men många företag övervärderades och de höga förväntningarna kring snabb avkastning blev inte infriade. Detta resulterade i den så kallade ”IT-kraschen” när IT-bubblan sprack. Yran har i efterhand betecknats som en spekulationsbubbla, där en övertro på tekniken skapade förväntningar om att en ny sorts ekonomi hade uppkommit. Under denna tid fanns också ett stort medialt intresse för internet och allt däromkring, vilket spelade en aktiv roll i att skapa bubblan. Många av bolagen saknade stabila intäkter och fullständiga affärsplaner, men noterades ändå till ett värde av miljarder.

När dagens webbyråer arbetar sker det ofta i en projektorienterad form där olika yrkesgrupper som produktionsledare, projektledare, Art Director och Creative Director samverkar. Uppdragen kan variera stort, där byråerna skapar kampanjer, webbplatser, annonser, nyhetsbrev och webbanalys.

Designa effektiva hemsidor

Det finns en allmän uppfattning att bra hemsidesdesign handlar om form och färg, men det är mer invecklat än så. I själva verket består det av en innovationsprocess, där användarnas och kundernas insikter brukas för att skapa en förändring. Mycket tid behöver ägnas åt problemformulering för att förstå samtliga intressenters behov. För den som är intresserad av att förstå designprocessen som försiggår på landets webbyråer finns en snabbkurs hos Stanforduniversitetet. Det tar 75 minuter att genomgå kursen och i början får deltagaren intervjua en medarbetare om ett särskilt problem som bestämts i förväg. Målet är därefter att lösa problemet, få feedback, göra iterationer och skapa en prototyp, samt utföra fler iterationer. I slutändan lämnas designresultatet över när det är klart. Det krävs inga särskilda kunskaper för att resultatet ska bli bra, då det inte är nödvändigt att vara designer för att hitta olika problem eller lösa dem. Men det skapar en medvetenhet och förståelse för processen.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *