Effektivare arbetssätt med hjälp av IT

När Internet började installeras hos företag under mitten av 1990-talet öppnades det upp enorma möjligheter för att implementera ett effektivare arbetssätt. Dock skulle det dröja flera år innan såväl IT-ansvarig som medarbetare var mogna för att använda IT på ett effektivt sätt i sitt arbete.

Med hjälp av en hemsida kunde företagen börja dela information med sina kunder och med ett Intranät kunde större företag dela information mellan de olika kontoren. För medarbetarna var det möjligt att kunna göra sin tidrapportering och en del annan administration på distans. Det ledde till att den nya informationstekniken innebar att många företag började erbjuda medarbetarna möjligheten att arbeta hemma.

Affärer på nätet

Genom att integrera sina interna IT-system med sin hemsida kan företagen också erbjuda försäljning via Internet. Det innebär att kunderna kan se produkterna på hemsidan och även beställa direkt på hemsidan, vilket innebär än mer effektiviseringar för företaget. Nu när betalningslösningarna är mer säkra kan företagen också ta betalt direkt på nätet och därmed behöver inte fakturor skickas samtidigt som pengarna kommer in direkt. För företagskunder är det möjligt att skicka med en faktura med leveransen, vilket också gör fakturahanteringen än mer effektiv.

Dessutom är Internet en utmärkt plattform att både marknadsföra sina produkter men också att kommunicera med sina kunder. Marknadsföringen kan göras hos tidningar, på sociala medier, på hemsidor där det finns potentiella kunder, på Google eller genom affiliates. Målet med marknadsföringen på Internet är att få potentiella kunder att komma in på företagets hemsida och där beställa de produkter som företaget säljer.

Det bidrar till en betydande effektivisering, inte bara av arbetssätt utan av hela företagets verksamhet. Kostnaderna för att ta fram IT-system sparas snart in genom att företaget säljer mer samtidigt som kostnader för administration och annat går ned.

IT-strategi A och O

För att lyckas med företagets IT-satsningar krävs det att det finns en framtagen IT-strategi som dels visar hur företagets IT-infrastruktur ska utvecklas, dels även vilka specifika mål som ska uppnås. Det räcker inte bara med att sätta upp en hemsida på Internet och tro att försäljningen ska öka. Företaget måste också aktivt uppdatera hemsidan, få ut information om att hemsidan finns och kunna erbjuda både information och kommunikation genom hemsidan för att lyckas med sin IT-strategi.