IT i vardgen

IT, eller informationsteknik som det också kallas, är något som påverkar nästan alla varje dag. De flesta i det svenska samhället har både en telefon…

Marknadsföring på nätet

Idag är en majoritet av världens befolkning uppkopplade mot Internet, antingen genom datorer eller mobiltelefoner. Det innebär att med marknadsföring på nätet kan man nå…

Söka lån på internet

Tiden då vi går till det fysiska bankkontoret för att söka lån är mer eller mindre förbi. Idag går det att göra låneansökningar hos nästan…

Outsourca IT-avdelningen

Många företag väljer att lägga ut driften av hårdvara och mjukvara på externa företag som har specialiserat sig på att hantera företags servermiljöer

Covid-19 och smartphones

För att hitta den senaste gången världen drabbades av en pandemi förutom Covid-19 får vi leta oss tillbaka till år 2009. Pandemier av det slag…